Hur startade fitness?

Av155cm.se

Hur startade fitness?

Hur började den populära fitness kulturen? Nu är det trendigt att träna, men hur började det? Om vi går riktigt långt tillbaka i tiden, innan vårt moderna samhälle fanns, handlade det om att ”hålla sig vid liv”. Människans muskler utvecklades på grund av att livet var fysiskt krävande då man jagade efter mat och fick försvara sig mot hot. Man hoppade, sprang och klättrade. Träning var en automatisk funktion av livsstilen.

Tiderna förändras

Genom årtusenden gick människorna från att vara jägare som hela tiden rörde sig till att så småningom blir jordbrukare. En jordbrukare behövde inte hoppa runt och jaga, nu odlade man istället. När tiderna förändras och människors livsstil förändras påverkar det hur vi rör oss. När den naturliga automatiska träningsfunktionen försvann var människor plötsligt inte lika vältränade längre.

På medeltiden kom fysisk träning i skymundan och man fokuserade på religiös undervisning, medan greker och romare fortfarande krigade och på så sätt fick fysisk träning. De flesta människor i Europa arbetade på fälten och fysisk träning blev en daglig syssla, men i övrigt såg man inget behov av kroppsrörelse.

Den första fitnesskulturen

Runt 1500-1600-talet blev vetenskapsmän intresserade av människokroppen och man började att studera den mänskliga anatomin. Plötsligt blev träningsfysiologi med människors biologi och hälsa något centralt.</p>

Den första skolan för fysisk utbildning öppnades år 1420 av den italienska humanisten Vittorino da Feltre – ansedd som en av de allra första lärarna i ämnet. Cirka hundra år senare, år 1553, utgavs boken The Book of Bodyly Exercise av spanjoren Cristobal Mendez. Boken anses vara den första boken som ägnas helt åt fysisk träning och hur gott det gör för kroppen. Boken förklarar funktionell träning och idrott samt hur man kan förebygga skador utifrån medicinsk synvinkel. Ytterligare enm populär bok skrevs av den italienske läkaren Girolamo Mercuriale och hette De Arte Gymnastica. Han skrev om vikten as fysisk träning och fitness-näring.

Fitness i modern tid

Industrirevolutionen förändrade världen och människors liv. Övergången från manuellt fysiskt arbete till automatiserat maskinellt arbete var påtaglig. Arbetet blev mer stillasittande för människorna och det var nu som den avsiktliga fysiska träningen uppstod som en slags trend.

Värdet av fitness växte undan för undan och nya träningsmetoder utformades, gymkulturen infann sig och grunden lades för många av de träningsvarianter som vi ser idag. Under årens lopp har medvetenheten ökat om vad som är hälsosamt leverne och varför det är bra att träna. Vid sidan av detta har det alltid funnits en tävlingskultur där man har mätt sina styrkor mot varandra.

Om författaren

155cm.se