Att tänka på hälsan

Av155cm.se

Att tänka på hälsan

Tänker du på din hälsa? Att fler människor lever hälsosammare, inte bara för att det är bättre utan för att man upplever att livet blir trevligare och man orkar mer. Vi äter bättre och vi lever längre, men det handlar inte bara om att hålla ut i längden – det handlar också om värde och livskvalitet i det liv vi har. Medan vi lever vill vi vara friska och göra mer – därför tränar vi. Vi springer, joggar, går på gym och Friskis & Svettis. Några av oss tränar för motion och några på elitnivå. Några tränar för att se snygga ut. Oavsett vad du gör har du förmodligen valt en träningsform som du gillar.

Hur påverkas min hälsa?

Levnadsvanor är en av huvudfaktorerna som påverkar din hälsa, det är flera faktorer i kombination som leder till ohälsa, men hur du lever är en stor del. Vissa faktorer bär vi med oss från födelsen och vår uppväxt då strukturer byggs upp i våra liv – medan andra faktorer är de som vi kan påverka själv. Det är viktigt att förstå att de val som vi själva gör också påverkar vår hälsa.

Faktorer som rökning och alkohol samt motionsvanor kan vi påverka själva. En intressant iakttagelse är att utbildning varit en faktor, för några år sedan var det fler personer med högre utbildning som tränade. Likaså tenderar personer med funktionsnedsättningar att ha sämre hälsa än de flesta i befolkningen.

Mätning av folkhälsan

I Sverige tar myndigheterna årligen fram statistik över folkhälsan. Den består av en kombination av mått från hälso-och sjukvårdens register över patienters fysiska såväl som psykiska tillstånd, sjukskrivningsdagar hos Försäkringskassan och information från Folkhälsomyndighetens register.

Befolkningen frågas ibland också om sina vanor via enkäter.

Regioner och kommuner arbetar efter en uppsättning faktorer med individ och familj i centrum. Denna modell ser liknande ut runt om i landet, men lite lokala skiftningar, och ger en bra överblick över människors omgivning och vad som påverkar deras levnadsvanor. Ju äldre vi blir desto mer faller tillbaka på de egna valen.

Träningens betydelse

Fysisk träning har betydelse på flera sätt. Dels för hjärthälsan och kroppen i stort, men också för de mentala delarna. Den som tränar eller rör på sig känner sig oftast säkrare och bättre och sätter vanligtvis ett högre värde på sig själv. Den som väljer att tävla är ofta en ”prestationsmänniska” som skapar en livsstil och en naturlighet runt att träna intensivt. Denna typ av resultatfokusering rinner ofta över på andra områden i livet, och det finns företag som gärna anställer före detta idrottsmän eftersom denna mentala inställning eller ”vinnarskalle” är minst lika viktig i affärer som i fitnesslokalen.

Källor:

Region Norrbotten, https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Folkhalsa/Folkhalsa/Vad-ar-folkhalsa/

Region Stockholm, https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/folkhalsa/

Folkhälsomyndigheten

Sveriges Regioner och Kommuner

Om författaren

155cm.se