Författararkiv 155cm.se

Av155cm.se

Att tänka på hälsan

Tänker du på din hälsa? Att fler människor lever hälsosammare, inte bara för att det är bättre utan för att man upplever att livet blir trevligare och man orkar mer. Vi äter bättre och vi lever längre, men det handlar inte bara om att hålla ut i längden – det handlar också om värde och livskvalitet i det liv vi har. Medan vi lever vill vi vara friska och göra mer – därför tränar vi. Vi springer, joggar, går på gym och Friskis & Svettis. Några av oss tränar för motion och några på elitnivå. Några tränar för att se snygga ut. Oavsett vad du gör har du förmodligen valt en träningsform som du gillar.

Hur påverkas min hälsa?

Levnadsvanor är en av huvudfaktorerna som påverkar din hälsa, det är flera faktorer i kombination som leder till ohälsa, men hur du lever är en stor del. Vissa faktorer bär vi med oss från födelsen och vår uppväxt då strukturer byggs upp i våra liv – medan andra faktorer är de som vi kan påverka själv. Det är viktigt att förstå att de val som vi själva gör också påverkar vår hälsa.

Faktorer som rökning och alkohol samt motionsvanor kan vi påverka själva. En intressant iakttagelse är att utbildning varit en faktor, för några år sedan var det fler personer med högre utbildning som tränade. Likaså tenderar personer med funktionsnedsättningar att ha sämre hälsa än de flesta i befolkningen.

Mätning av folkhälsan

I Sverige tar myndigheterna årligen fram statistik över folkhälsan. Den består av en kombination av mått från hälso-och sjukvårdens register över patienters fysiska såväl som psykiska tillstånd, sjukskrivningsdagar hos Försäkringskassan och information från Folkhälsomyndighetens register.

Befolkningen frågas ibland också om sina vanor via enkäter.

Regioner och kommuner arbetar efter en uppsättning faktorer med individ och familj i centrum. Denna modell ser liknande ut runt om i landet, men lite lokala skiftningar, och ger en bra överblick över människors omgivning och vad som påverkar deras levnadsvanor. Ju äldre vi blir desto mer faller tillbaka på de egna valen.

Träningens betydelse

Fysisk träning har betydelse på flera sätt. Dels för hjärthälsan och kroppen i stort, men också för de mentala delarna. Den som tränar eller rör på sig känner sig oftast säkrare och bättre och sätter vanligtvis ett högre värde på sig själv. Den som väljer att tävla är ofta en ”prestationsmänniska” som skapar en livsstil och en naturlighet runt att träna intensivt. Denna typ av resultatfokusering rinner ofta över på andra områden i livet, och det finns företag som gärna anställer före detta idrottsmän eftersom denna mentala inställning eller ”vinnarskalle” är minst lika viktig i affärer som i fitnesslokalen.

Källor:

Region Norrbotten, https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Folkhalsa/Folkhalsa/Vad-ar-folkhalsa/

Region Stockholm, https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/folkhalsa/

Folkhälsomyndigheten

Sveriges Regioner och Kommuner

Av155cm.se

Hur startade fitness?

Hur började den populära fitness kulturen? Nu är det trendigt att träna, men hur började det? Om vi går riktigt långt tillbaka i tiden, innan vårt moderna samhälle fanns, handlade det om att ”hålla sig vid liv”. Människans muskler utvecklades på grund av att livet var fysiskt krävande då man jagade efter mat och fick försvara sig mot hot. Man hoppade, sprang och klättrade. Träning var en automatisk funktion av livsstilen.

Tiderna förändras

Genom årtusenden gick människorna från att vara jägare som hela tiden rörde sig till att så småningom blir jordbrukare. En jordbrukare behövde inte hoppa runt och jaga, nu odlade man istället. När tiderna förändras och människors livsstil förändras påverkar det hur vi rör oss. När den naturliga automatiska träningsfunktionen försvann var människor plötsligt inte lika vältränade längre.

På medeltiden kom fysisk träning i skymundan och man fokuserade på religiös undervisning, medan greker och romare fortfarande krigade och på så sätt fick fysisk träning. De flesta människor i Europa arbetade på fälten och fysisk träning blev en daglig syssla, men i övrigt såg man inget behov av kroppsrörelse.

Den första fitnesskulturen

Runt 1500-1600-talet blev vetenskapsmän intresserade av människokroppen och man började att studera den mänskliga anatomin. Plötsligt blev träningsfysiologi med människors biologi och hälsa något centralt.</p>

Den första skolan för fysisk utbildning öppnades år 1420 av den italienska humanisten Vittorino da Feltre – ansedd som en av de allra första lärarna i ämnet. Cirka hundra år senare, år 1553, utgavs boken The Book of Bodyly Exercise av spanjoren Cristobal Mendez. Boken anses vara den första boken som ägnas helt åt fysisk träning och hur gott det gör för kroppen. Boken förklarar funktionell träning och idrott samt hur man kan förebygga skador utifrån medicinsk synvinkel. Ytterligare enm populär bok skrevs av den italienske läkaren Girolamo Mercuriale och hette De Arte Gymnastica. Han skrev om vikten as fysisk träning och fitness-näring.

Fitness i modern tid

Industrirevolutionen förändrade världen och människors liv. Övergången från manuellt fysiskt arbete till automatiserat maskinellt arbete var påtaglig. Arbetet blev mer stillasittande för människorna och det var nu som den avsiktliga fysiska träningen uppstod som en slags trend.

Värdet av fitness växte undan för undan och nya träningsmetoder utformades, gymkulturen infann sig och grunden lades för många av de träningsvarianter som vi ser idag. Under årens lopp har medvetenheten ökat om vad som är hälsosamt leverne och varför det är bra att träna. Vid sidan av detta har det alltid funnits en tävlingskultur där man har mätt sina styrkor mot varandra.

Av155cm.se

Motionsträning – ha kul!

Träning och fitness är breda begrepp som kan innefatta många olika varianter och moment. Du kan motionera på flera olika sätt, men det viktigaste är att du väljer en sport eller en träningstyp som du kommer att genomföra. Om du väljer en träningstyp som blir ett berg att ta sig över varje gång kommer du snart att sluta. Självklart måste du ta i lite för att du ska få någon slags kondition eller få resultat av träningen, men du ska inte behöva klättra upp i ett Eiffeltorn varje gång. Här följer två exempel på träningslokaler.

Gym

Gym är väldigt poppis, speciellt som man också får både snygga ben och armar – och kanske också platt mage!

Men bara för att kollegorna går på gym behöver du inte göra det – men tycker du om stämningen på gymmet och känner att det passar dig med styrketräning och att ha tillgång till maskiner att träna på kan det vara helt rätt. Gymmen är bra eftersom du kan göra mycket här, springa på bandet, träna på maskiner eller med lösa vikter – men de flesta gym har också fitnessklasser där du kan träna i grupp. Där finns det grupper av olika intensitet beroende på hur mycket du har tränat, en del har hopp och styrketräning och mycket rörelse i sig, andra har mera dans.

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis har många bra träningsgrupper på alla nivåer och har blivit populärt i samhället. Lätta grupper men och tung styrketräning i gym-miljö, beroende på vilken anläggning du väljer att gå till. Friskis & Svettis-kulturen har alltid varit att alla kan komma och gå och det finns gamla traditioner långt tillbaka i tiden att vara välkomnande.

Av155cm.se

Träning på elitnivå

Gillar du spänning och tävlingskänsla? Vill du vinna?

Människor är olika och gör olika val, det visar sig förstås också när vi tränar. Några av oss satsar allt och andra vill ta det lugnare. Ofta vet man redan som ung om man vill tävla, kämpa och gå vidare i någon specifik sportgren.

Man kan tävla i många olika sporter, även i fitness där det också är väldigt underhållande med de program som visas upp. Fitness är mycket atletiskt. Löpgrenar och friidrottär vanliga sporter som får stort genomslag på grund av media och det gör också att flera börjar träna. Elitidrottare är dragplåster för att yngre ska börja med just deras grenar, därför är media så viktigt även för folkhälsan. Vintersporter är också stort såsom skidåkning och hockey – och jättekul att titta på!

Våra elitlag tränar mycket intensivt vilken stundtals syns på den internationella medaljskörden.

Träning på elitnivå innebär både prestation och precision eftersom man behöver ha tålamod att träna teknik och detaljer för att hela tiden bli bättre, man måste ”leva” sporten mentalt och vara beredd att även satsa fysiskt. Den som gör detta har ett stort intresse av sporten och är driven som person.

Av155cm.se

Lever du längre om du tränar?

Att regelbunden träning ger ett friskare liv råder det ingen tvekan om, men till vilken grad? Människor som inte tränar kan också bli gamla, men frågan är på vilket sätt man vill bli gammal – vill man må bra och nyttja sina dagar bättre, eller är man nöjd med att kanske inte kunna vara så rörlig?

Hjärtats slagvolym

Ett starkt hjärta kan pumpa ut mycket blod i ett enda slag. Regelbunden fysisk aktivitet ökar muskelmassa och kammarvolym. En vältränad person får också uttöjda kamrar under fyllnadsfasen vilket beror på att hjärtats slagvolym ökat.

Regelbunden muskelstärkande aktivitet som exempelvis styrketräning sänker blodtrycket betydligt mer än blodtryckssänkande mediciner, även den inre volymen i större artärer påverkas. Man kan till och med få goda resultat efter att ha tagit dagliga raska promenader under bara tre månader – tänk så lite som behövs för god hälsa!

Och här kommer fler goda nyheter: åldern spelar ingen roll i just detta. Äldre människor som utövar regelbunden fysisk aktivitet har samma kärlvidgningsförmåga som yngre personer – och bara tre månaders aktivitet gör att denna förmåga blir bättre.

Ju bättre hjärta och kärl mår desto mer minskar risken för allvarligare sjukdomar. Lever man längre? Det kan man nog göra – i alla fall mår man mycket bättre.

Källa:

Läkartidningen

Av155cm.se

Ungdomsträning

Det finns flera ungdomar som tränar mycket och tävlar i sin sport, men de finns också de som sitter mest framför datorn. Hur påverkas hälsan?

Benskörhet

Allt oftare kommer det rapporter om stillasittande ungdomar och hur deras framtida hälsa är i farozonen. Men det kommer också rapporter om skador av för tidig tung styrketräning, men det handlar förstås om att träna efter ålder och personlig förmåga.

Benskörhet har ökat i samhället, men vi kan påverka detta till viss del. Vi kan belasta skelettet på rätt sätt. Det är viktigt att ha en livsstil där fysisk aktivitet ingår naturligt. Barn som tränar får en ökad benmassa och därför ett stärkt skelett som påverkar kroppen långt upp i äldre år.

Ålder och träning

Vi delar oftast in ungdomar i åldersgrupper och inte efter hur de kan träna individuellt. Barn utvecklas mycket olika och behöver därför träna på olika sätt och olika tungt. Detta kallas för biologisk ålder, och det är inte alltid denna stämmer överens med de år man levt på vår planet. Likaväl kan en äldre person på 70 år exempelvis ha en biologisk ålder på 55, vilket ju är lysande.

Under de 20 första åren i livet utvecklas kroppen väldigt mycket och träningen behöver anpassas därefter. Flera börjar elitidrotta och det är viktigt att bygga upp kroppen på rätt sätt för att slippa överbelastningsskador i tillväxtzoner. Det är inte farligt att idrotta om man gör det på rätt sätt. Det är heller inte farligt att träna intensivt om man gör det på rätt sätt. Allroundträningen är betydande när man är barn då den stärker hela kroppen på ett jämnt vis och inte skapar obalans.

Ungdomar, precis som vuxna, mår bra av att träna och röra sig.

Av155cm.se

Framtidens fitness

Pandemin har hittat många intressanta vägar för träning och visat hur enkelt det är att träna tillsammans fast man är hemma. Online-träning har formligen exploderat och visat sig vara jättekul. Och det är faktiskt ganska bekvämt att inte behöva åka iväg för att träna, man kan stå framför skärmen och ändå ingå i en fitness grupp – med instruktören rakt framför sig.

Framtidens träning är redan här

Uppkopplad träning, streamingtjänster för att träna hemma – för att inte tala om alla wearables som klockor och annat, Virtual Reality (VR) och allt som finns och driver utvecklingen framåt är oerhört spännande. Det går fort nu, men redan 2015 var fitness-armbandsuret storsäljaren i julhandeln, och sedan dess har allt inom, wearables accelererat framåt i rekordfart. Digitaliseringen har definitivt tagit sig in på träningsarenan och ännu snabbare på grund av pandemin.

Beställ PT via mobilen och träffas online

Det finns numera enkla och smidiga betallösningar online, egentligen behöver du inte besöka butiken överhuvudtaget. Du kan också beställa PT (Personlig Tränare) online och träffas online för att köra passet och få råd. Lika automatiskt går det om du besöker gymmet personligen – gör upp hela affären online och gå ner och kör på det sätt du bokat och betalat för. De flesta gym har appar som förenklar processen.